Kdo jsme

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací, kteří s Bohem navázali osobní vztah a chtějí

ho společně rozvíjet a napomáhat v navázání tohoto vztahu těm, kdo jej nemají.